Total Resultater

31/05/2019

Total

1

Steen Grenbom    

171

2

Svend Erik Jensen        

166

3

Michael Alex                                    

154

4

Mogens Rammer                2988

149

5

Karl Kristian Skytte           2981       

149

6

Mogens Hansen                                          

146

7

Bent Mikkelsen                                 

140

8

Per Madsen                                          

137

9

JørnRasmussen                                              

135

10

Yvonne Alex                                        

126

11 

Ejgil Andersen                                                 

117

12

Lotte Thulin    

113

13

 Bone Munkner

105

14

                          

              

15

                            

 

16

                                   

 

17

                                            

 

18

                                     

          

19

                               

 

20

                                                               

 

21

                                                              

 

22

 

 

23