Total Resultater

06-03-2020

Total

1

  Svend Erik Jensen   

164

2

  Steen Grenbom   

153

3

  Michael Alex                                    

148

4

  Mogens Rammer               

143

5

  Bent Mikkelsen                

141

6

  Karl Kristian Skytte                                     

140

7

  Mogens Hansen                             

138

8

  Per Madsen                                          

132

9

 JørnRasmussen                                              

126

10

 Yvonne Alex                                        

114

11 

  Lotte Thulin                                          

113

12

  Bone Munkner                           (2099)

105

13

  Ejgil Andersen                                (2003)

105

14

                 

              

15

                            

 

16

                                  

 

17

                                         

 

18

                                     

          

19

                               

 

20

                                                               

 

21

                                                              

 

22

 

 

23